business art technology
inspiring contents reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]richard.gatarski@bat.se
www.bat.se/partners/richardg

Richard Gatarski,
Ekonomie Doktor
och elektronikingenjör

  • Delägare och konsult i företaget BAT - Business Art Technology AB
  • Grundare av Podernize och poddsändningen QritiQ
  • Internationellt uppmärksammad forskare i Företagsekonomi (tidigare på Stockholms Universitet)
  • Började redan i slutet av 1980-talet att analysera och missionera om IT-utvecklingen
  • På väg att forska om mötet mellan skolan och marknaden

Richard Gatarski (ekonomie doktor och elektronikingenjör) är seniorkonsult på BAT - Business Art Technology AB och före detta lektor i Företagsekonomi/marknadsförng på Stockholms Universitet.

Richard fokuserar numera sina insatser på mötet mellan skolan, marknaden och ny datorbaserad teknologi. Som föregångare när det gäller nya möjligheter med IT blev Richard i början av 1990-talet uppmärksammad som en av Sveriges mest efterfrågade talare. Grunden till hans insikter lades under 1974-1978 då han var anställd vid Ericsson Telecom. Genom vetenskapliga studier, utveckling av kurser och konsultinsatser i olika sektorer har Richard under de senaste 20 åren utvecklat sina kunskaper. Genom åren har han undervisat i såväl akademiska som kommersiella utbildningar. Dessa inkluderar flera nordiska universitet och högskolor, Krakows universitet, RMI-Berghs, IHM, IIU, MiS, HHS Advanced Management Program och NSM Executive Program. Han har kritiskt kommenterat den ekonomiska utvecklingen och pekat på förbisedda konsekvenser av affärslivets automatisering. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga bidrag, tidningsartiklar och bokkapitel. Han är flera gånger intervjuad i både radio och TV i program som tex Godmorgon Världen, Studio 1 och Rapport. Han är mycket uppskattad som professionell talare, debattör, författare, forskare, lärare och affärskonsult.

Som föreläsare inspirerar Richard Gatarski genom tankeväckande illustrationer från vårt samtida, ofta okända, liv. Richard för samman till synes oberoende teman, som tvåloperor, meningsfullhet, skolvärlden och det datoriserade affärslivet, till en idésfär som djupt berör på ett emotionellt plan. Han åstadkommer detta genom att bjuda på insiktsfulla tankar och kritiska reflektioner. Richard undviker att peka med hela handen och tala om vad folk skall göra. I stället är hans mål att ge starka aha-upplevelser och stimulera till spännande diskussioner. På kort sikt kräver det mer av åhöraren. Men, ett välgrundat och kollektivt tankearbete bidrar i ett längre perspektiv till en mer värdefull framtid för individen, organisationen och samhället.


Updated by Richard, 2006-10-12