Om innehåll
agenter
och elektroniska förpackningar

Vetenskaplig Seminarium
Marknadsakademin vid Stockholms universitet

1996-04-03

Litteratur:

  1. Contents, agents and electronic packages,
    by Richard Gatarski
  2. Contents management, imaginary organisations and agents as consumers, by Bo Hedberg and Richard Gatarski

FEST

Biljetter hämtas nästa rast hos Ludde, Johan och Alex

Inledning

Skivan most Wanted Dance, CD+, dvs ljud och data på samma

Richard noterade att ca 80% av deltagarna har läst litteratur 1, 30% litteratur 2

Varför ligger detta dokument här på Internet

Pedagogiskt trick för att få igång diskussionen

Kvalitetshöjande i akademiska sammanhang

Länkar som försvinner, vem bestömmer hur länge det skall ligga kvar

Frågor och kommentarer under rast 2

Kolla www.bmwusa.com.

Hur gör marknadsför man sig på Internet

Kan man söka på annat än ett märkesnamn

Vad är det som gör att grejorna kommer först i sökmotorernas lista

Var kan man läsa kurs, skolan har inga datorer

För mycket innehåll, agenter en lösning?

Agenter

Tv-film, packad med eller utan reklam

Blir folk dummare

Vem är dum, vem är mest värd.

Postmodernism, är den upplysta människan lösningen

Elektroniska marknadsplatser

Vi relaterade dem till historiens torg och nutidens tankar om cybermarket.

Vi pratade kring distributionsekonomi. Koppingen vara och information. Begrepp som kund, leverantör, grossist.

Richard visade hur BAT köpte projektor på Internet via Infoseek till BMI.

Riktiga agenter

Richard demonstrerade Artur Andersen's skivagent.

Seminariets nytta för Richard

Idén att göra just denna form av dokumentation

Se agenter som även bärare av content

Se kommersiella inslag (reklam) som en del i förpackningen

<plats för ännu mer>


Created by Marknadsakademin and Richard Gatarski, BAT - Business Art Technology
Last updated 1996-04-03